HuurderVastgoedeigenaar

Een garantstelling als oplossing voor huurder en verhuurder

By januari 17, 2020 maart 11th, 2020 No Comments

Een garantstelling als oplossing voor huurder en verhuurder

Bij woningen in de vrije huursector bestaan er in principe geen regels over de hoogte van de huurprijs. Dit heeft ervoor gezorgd dat de huren met name in de grote steden de laatste jaren enorm zijn toegenomen. De groep huurders die hier de meeste moeilijkheden van ondervinden zijn studenten.

Voor vastgoedeigenaren levert deze ontwikkeling ook lastige scenario’s op. Hoe bied je jezelf de zekerheid dat toch iedere maand de huur ontvangen wordt. Een stok achter de deur is bijvoorbeeld een garantstelling. De huurder draagt dan een persoon aan die garant kan staan voor de huurwoning, zodat de verhuurder een extra zekerheid heeft dat de huur daadwerkelijk maandelijks betaald wordt. Maar ook hier zijn risico’s aan verbonden waar je als vastgoedeigenaar goed op dient te letten bij het opstellen van zo’n garantieverklaring.

 

Waarom een garant?

Doordat de huurprijzen in de vrije sector zo explosief zijn gestegen, is het voor vastgoedeigenaren lastig om geschikte huurders te vinden die de huur kunnen betalen. Als extra zekerheid is voor een groot aantal huurwoningen een inkomenseis gesteld. Dit wil zeggen dat toekomstige huurders minimaal een bepaald inkomen dienen te hebben waarmee de huur betaald kan worden. Als leidraad wordt vaak gesteld dat het bruto-inkomen een ‘X’ aantal keer de maandelijkse huur beslaat. Maar deze eis blijkt voor veel huurders, met name voor studenten, niet haalbaar. Doordat studenten vaak geen baan hebben met een stabiel inkomen waarmee de lasten gedragen kunnen worden, lijkt een huurwoning voor hen een stap te ver. Maar er zijn opties. Een oplossing hiervoor kan zijn om iemand garant te laten staan voor de huurwoning.

 

Garantie om maandelijks de huur te ontvangen

Een garantstelling betekent dat wanneer de huurder niet in staat is om het huurbedrag te voldoen, dat de aangewezen persoon garant staat en dus de huur kan betalen. Deze constructie wordt door veel studenten benut om toch in een huurwoning te kunnen wonen. Ouders staan in praktijk het meest garant voor hun kinderen. Maar er zijn ook twee andere constructies mogelijk.

 

Allereerst de Akte van Borgtocht. Bij deze variant stellen ouders zich garant voor het complete huurbedrag voor de gehele looptijd van de huurovereenkomst. Hierbij zijn de ouders ook geheel aansprakelijk voor eventuele overtredingen, gebreken of schade, indien de student zich niet aan de afgesproken regels houdt.

 

Een andere variant is dat de ouder zelf huurder wordt. Bij deze constructie wordt één van de ouders of worden beide ouders de huurder van de woning. Hierbij wordt ook officieel een huurovereenkomst getekend met de verhuurder. In de gehele huurperiode zijn de ouders het aanspreekpunt voor de verhuurder, maar er wordt door de verhuurder wel toestemming gegeven voor onderverhuur aan één van hun kinderen. In het geval dat meerdere studenten één woning willen huren, staat de huurovereenkomst alsnog op naam van één ouder of ouderpaar. Diegene zorgt voor de betaling, staat garant voor de woning en is verantwoordelijk voor de naleving van de overeengekomen punten in het huurcontract.

 

Waar dien je als vastgoedeigenaar goed op te letten?

Als vastgoedeigenaar ben je door middel van een Akte van Borgtocht of een garantstelling beter verzekerd in het afdekken van eerdergenoemde risico’s. Het is allereerst belangrijk om goed na te denken over wat de consequenties kunnen zijn als wordt gekozen om te verhuren aan studenten, hetzij direct of via een ouder-garant constructie. Denk hierbij aan een student die besluit vroegtijdig te stoppen met zijn of haar studie en wil verhuizen, terwijl het huurcontract nog niet is afgelopen. Ook als de student besluit om vrienden onofficieel te laten inwonen in het huis, kan dit een risico vormen. Het belangrijkste is dat er voor dit soort scenario’s clausules ingebouwd worden in de huurovereenkomst, zodat de rechten als verhuurder voldoende worden beschermd.

 

Deskundig advies op maat

MV Vastgoedmanagement biedt ondersteuning op gebied van financieel propertymanagement en denkt met u mee in ieder scenario. Het belangrijkste is om u als eigenaar van het pand te ontzorgen en te voorzien van complete en relevante informatie, waardoor u de juiste keuzes kunt maken. Wilt u meer weten over onze service? Neem dan gerust contact op

 

 

 

Leave a Reply