Huurder

Hoe om te gaan met huurders die altijd laat betalen?

By maart 10, 2020 maart 11th, 2020 No Comments

Hoe om te gaan met huurders die altijd laat betalen

Hoewel het verhuren van onroerend goed met weinig inspanningen veel kan opleveren, is het voor sommige verhuurders juist een bron van stress. Bijvoorbeeld omdat huurders in de regel de huur niet of te laat betalen. Door de steeds verder oplopende huurprijzen wordt de groep huurders die de huur maandelijks niet op tijd kunnen betalen steeds groter. Dit vraagt om gepaste actie vanuit de kant van de verhuurders, om je inkomstenstroom te bewaken. Welke stappen kun je nou eigenlijk zetten als huurders de huur doorgaans te laat naar je overmaken?

Het huurcontract

In een standaard situatie ga je als verhuurder met de huurder een huurcontract aan waarin een aantal belangrijke zaken worden vastgesteld, waaronder de huurprijs en het tijdstip en de wijze van betaling. Hierbij gelden de regels van de Nederlandse wet. Met dit contract is het voor beide partijen duidelijk welke rechten zij hebben en aan welke plichten zij dienen te voldoen. Zo worden huurders van woningen in Nederland goed beschermd, onder andere met de zogenoemde huurbescherming, wat soms nadelig kan zijn voor verhuurders Bij commercieel vastgoed is de regelgeving daarentegen wil minder dwingend. Toch kun je als verhuurder, in het geval van een oplopende huurachterstand bij één van je huurders, diverse acties ondernemen om je geld alsnog te ontvangen.

 

Mogelijke maatregelen tegen een huurachterstand

De te laat betaalde huurtermijn is altijd direct opeisbaar voor de verhuurder, zonder dat hierbij een ingebrekestelling of betalingsherinnering (aanmaning) benodigd is. Bij het inzetten van passende incassomaatregelen mag de verhuurder bovenop het verschuldigde huurbedrag wettelijke rente en eventuele incassokosten rekenen. De enige vereiste voor het rekenen van incassokosten is dat de verhuurder in dit geval wel eerst een aanmaning moet hebben gestuurd aan de huurder. Hierin wordt de huurder gewaarschuwd voor ophoging van het bedrag met de incassokosten en krijgt de huurder nog 14 dagen om de huurachterstand te betalen.

Verdere vervolgstappen

Sommige situaties vragen om maatregelen die nog een stapje verder gaan. Betaalt je huurder bijvoorbeeld standaard te laat en hebben de hierboven beschreven stappen geen effect, dan kan je als verhuurder ook naar de rechter stappen voor een dagvaarding. Bij deze stap kun je de betaling van de huur bij de rechter vorderen met behulp van een dagvaardingsprocedure, die aan de huurder wordt overhandigd en nader wordt uitgelegd door een gerechtsdeurwaarder. Zo wordt in de dagvaarding altijd de datum en het tijdstip vermeld van de terechtzitting.

Als bovenstaande stappen nog niet tot succes hebben geleid en je hebt het huurbedrag van de huurder nog niet ontvangen, is een laatste optie om met behulp van een jurist de huurovereenkomst te ontbinden of een schadevergoeding te eisen (een combinatie van deze opties is ook mogelijk). Het is aan te raden om dergelijke stappen altijd met behulp van en jurist te zetten. Deze middelen maken het toch mogelijk om de huur te ontvangen, inclusief eventuele schadevergoeding. Zelfs de huurovereenkomst kan via deze weg ontbonden worden, ook al werkt de huurder hier niet aan mee.

 

Ondersteuning van MV Vastgoedmanagement

Ben jij een verhuurder en laat je de taken en verantwoordelijkheden rondom het versturen van huurnota’s, het innen van de huur etc. liever over aan een professional? Dan kan MV Vastgoedmanagement je van dienst zijn; door een daadkrachtige vastgoedmanager in te schakelen kan service op maat geboden worden.
MV Vastgoedmanagement is van mening dat huurders het kapitaalgoed zijn van verhuurders en dat iedere verhuurder hier zuinig mee om dient te gaan. Bij elke actie die wordt uitgezet door onze vastgoedmanagement staat goede communicatie dan ook bovenaan. Niet alleen met verhuurders, maar juist ook richting de huurders. Gepaste en duidelijke communicatie kan bijdragen aan het oplossen van problemen of deze zelfs geheel voorkomen.

 

Meer weten over hoe MV Vastgoedmanagement je kan ondersteunen om een goede verstandhouding te behouden met huurders en, naast allerlei andere taken, kan zorg dragen voor het op tijd ontvangen van alle huurtermijnen? Neem dan zeker contact op!

Leave a Reply